Free songs

Schoolvoorbeelden, Inventarisatie en selectie van schoolgebouwen buiten de Singelgracht in Amsterdam 1850-1965  

Schoolvoorbeelden is een zesdelig rapport over de Amsterdamse schoolgebouwen buiten de Singelgracht. Naast de inventarisatie en selectie van scholen, worden in het rapport voorstellen gedaan voor potentiële monumenten. De geschiedenis van de Amsterdamse scholenbouw wordt uitvoerig beschreven door Yteke Spoelstra.

Schoolvoorbeelden is in 2003-2004 in het kader van het Gemeentelijk Monumenten Project uitgevoerd in opdracht van het Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met Jouke van der Werf en Guido Hoogewoud.

schoolverbeeld