Free songs

Afbeelding 4

Toen de Gemeente Leiden verschillende gebouwen wilde slopen, troffen ze onverwachts  verschillende kunstwerken aan. In de MSG-school was een metaalreliëf van Peter Struycken aanwezig en in het Biochemisch Laboratorium Clusius van de Rijksuniversiteit een grote sgraffito van Lex Horn. Om tot een juiste beslissing te komen gaf de Gemeente met spoed opdracht voor een kunst- en cultuurhistorische waardestelling.

Na deze ervaring vroeg de Unit Monumenten & Archeologie, de Historische Vereniging Oud Leiden om een inventarisatie te maken van de aanwezige kunstwerken in de stad. Over de 50 aangetroffen kunstwerken is per kunstwerk een cultuurhistorische waardestelling geschreven.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.