Free songs

Biografie

Biografie

Yteke Spoelstra is freelance architectuur- en kunsthistoricus. Met haar bureau Monumentaal onderzoekt ze zowel gebouwen als monumentale kunstwerken: wandkunstwerken.

Bureau Monumentaal adviseert overheden, bedrijven en particulieren om tot een oordeel te kunnen komen over de waarde van de kunstwerken en over de monumentwaardigheid van een gebouw. Opdrachtgevers voor deze onderzoeken zijn onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Leiden en diverse particulieren.

Na de Rietveld Academie, volgde Yteke Spoelstra de opleiding Monumentale Kunst aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten.
Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar ze zich specialiseerde in architectuur met de doctoraalscriptie de ‘Synthese der kunsten’. (cum laude)

Tussen 2003 en 2005 was Yteke Spoelstra bij Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam projectleider van de inventarisatie van de schoolgebouwen uit de periode 1850-1965.  Dit onderzoek is gepubliceerd in het rapport ‘Schoolvoorbeelden’. Ook de Leidse schoolgebouwen heeft ze geïnventariseerd in het rapport: ‘De school: een sieraad der gemeente’. (2009-2010)

Voor diverse tijdschriften schreef Yteke Spoelstra artikelen over het onderwerp schoolgebouwen.Ze schrijft ook over naoorlogse monumentale kunst. ‘Tijdens het Amsterdamse scholenonderzoek, zag ik veel verwaarloosde kunstwerken in scholen waarvan de meeste leerkrachten geen flauw idee hadden dat het kunst was. Een metershoog expressionistisch glas-appliquéraam van de kunstenaar Aart Roos werd door een lerares in volle overtuiging toegeschreven aan de jonge leerlingen!”

Samen met Frans van Burkom (voormalige senior adviseur van het Instituut Collectie Nederland) onderzocht zij, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de monumentale kunst in Nederland. De resultaten zijn verwerkt in het Categoriaal onderzoek Wederopbouw 1940-1965 (2007) en in het boek ‘Experiment in opdracht. Kunst van de wederopbouw in Nederland 1940-1965’. (2013)

Voor de Gemeente Amsterdam schreven Yteke Spoelstra en Frans van Burkom cultuurhistorische waardestellingen over de kunstwerken in de Oostlijn van de metro en stelden zij op basis van het onderzoek behoudsadviezen op voor 29 kunstwerken.

In opdracht van de Gemeente Leiden onderzocht zij in 2016-2017 de 50 wandkunstwerken uit de periode 1945-1980 en schreef het  waardestellend rapport: ‘Monumentale kunst ontdekt in Leiden’.

Ze werkt nu (2018) aan het tweede deel van het rapport ‘Monumentale kunst Amsterdam Quick-scan’. Het eerste deel dat in 2017 is geschreven, bevat 165 korte waardestellingen over de wandkunst in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Daarnaast schrijft zij ook waardestellingen met advies voor individuele kunstwerken zoals: Lex Horn, ‘Driedelige sgraffito’ Clusius Leiden; Peter Struycken ‘Wetmatige Beweging 1966’ in MSG school Leiden; Frieda Hunziker, Wandschildering uit 1963, Aalbersestraat Amsterdam.

Contact: ytekespoelstra@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yteke-spoelstra-49661775/
Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=yteke+spoelstra